Bekymmer med autentisk hussvamp

Många svenska husägare har problem med äkta hussvamp, men hurdan avgör man om det är äkta hussvamp man har från till exempel mossa, väta och mögel? Vad är då skillnaden mellan de annorlunda angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att förklara hurdan den autentisk hussvampen fungerar.

Autentisk hussvamp

Det första som man bör veta om äkta hussvamp är att det är den absolut farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt hem. Den autentisk hussvampen angriper träet alternativt virket i ett hus. Det som gör den så farlig är att den själv kan dra till sig fukt till träet och skapa den perfekta miljön för att växa, och när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket samt runt 20 grader varmt och då kan den expandera opp till 5-6 mm per dygn.

Den autentisk hussvampen arbetar igenom att förtära och fördärva cellulosan i virket som torkar ut samt detta bildar som ett rutmönster i träet och det enda som blir kvar är som små kuber av trä i själva träet, samt slutligen så vittrar virket isär i bitar.

I början av angreppet så växer den autentisk hussvampen som en vit beläggning, alternativt mycel som det kallas, över samt inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den autentisk hussvampen i fuktiga miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan löpa över andra material som tegel eller sten och på sätt länka samman ett par separata träytor.

Det finns två sätt som man kan känna igen ett angrepp från autentisk hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker där hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, enormt finmalt, stoft eller pulver som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det väldigt lätt förväxlas med mögel alternativt till samt med spindelväv
– Om äkta hussvamp får expandera under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man göra för att föregripa angrepp från äkta hussvamp?

En av de grundläggande orsakerna för att äkta hussvamp ska kunna växa är att den befinner sig i en fuktig miljö. Detta kan bero på många annorlunda faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, felaktigt utformad lufttillförsel samt en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder dän vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast samt timmer direkt på golv i utrymme under hus alternativt dylikt
– Att vatten inte kan komma in via sin skorsten med assistans av till exempel en kåpa
– Inte bygga igen bas, kattvind eller källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där fukt kan ansamlas samt skapa en miljö där äkta hussvamp kan expandera

The post Bekymmer med autentisk hussvamp appeared first on ograsmedel.com.