Fukt, mögel och hussvamp – hur stort problem?

Fukt, mögel samt hussvamp är bokstavligt talat börjat (kulmen eller slutet) på ett allvarligt problem för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är ingalunda sällsynt att de erhålla samtidigt och de har liknande symtom samt konsekvenser.

Väta

Fukt erhålla ofta i miljöer med bristfällig dränering såsom källare, badrum samt ytor med blottad betong. Man måste vara mycket försiktig med väta då det är “inkörsporten” till de andra ett par problemen med mögel och hussvamp. Väta kan alltemellanåt vara svårt att identifiera, men det finns ett par sätt som man kan använda för att se om man har bekymmer med väta. Främst och framförallt kan man oftast känna som en frän doft när man kommer in i ett plats som har bekymmer med fukt, det varar blott ett litet antal sekunder, men man känner det alltid. Det luktar typ om man lämnar träningskläder i träningsväskan en dag utan att stuva ur de där. Man kan oxå se det på att det uppstår som mörkare zoner i betong, och annat material som har uppsugningsförmåga, samt om du känner på det så känns de fuktiga.

Mögel

Mögel är allvarligare. Mögel uppstår mestadels som en bieffekt av fukt. Mögel har en benägenhet att dölja sig i skrymslen samt vrår samt är på grund av detta i stort sätt lika svårt att känna igen som väta, men känner åter det på sin lukt som är frän. Det är faktiskt möglet som gör att du kan kunna att det finns en fuktskada då fukten skänker upphov till mögel. Mögel kan oxå ge källa till vissa hälsoproblem då det utsöndrar sporer i sin närmiljö som kan vara farliga att inandas. Det kan bland övrigt ge källa till, samt före allt försvårig av, astma och små barn kan ta skada av att vistas för lång tid i en mögelangripen ett klimat. Mögel kan med rätt näringstillgång växa i temperaturer enda ned till noll grader. Vid sanering av mögel använder man enklast en mögelhund som letar rätt på alla angrepp och sedan dödas de genom att avlägsna dess näringskälla samt avlägsna fukten. I riktigt allvarliga fall måste kemikalier användas; hyr då in experter för bästa resultat.

Hussvamp

Hussvampen är en villaägares verkliga mardröm. Den syns samt märks mestadels inte förrän det är för sent. Hussvamp finns latent i de flesta trähusen och ligger samt väntar på att blomstra upp. Det stora problemet med hussvamp är att den själv kan alstra fukt samt flytta den samt tack vare detta skapa en utmärkt miljö där den kan växa. Hussvampen behöver därför inte alltid vara relaterad till fuktproblem, vilket är lömskt. Hussvampen behöver kalk för att kunna neutralisera oxalsyra som uppstår då hussvampen bryter ner trämaterial. Utan kalk så kan hussvampen inte sprida sig. Man skall därför vara extra uppmärksam på hussvampsangrepp när man exempelvis gjort en upprustning av grunden eller skorsten då man frigör kalk som finns i materialen. Om man avlägsnar ett hussvampangripet område i ett hus ska man vara generös och ta bort det trä som finns åtminstone en meter runt omkring det angripna området för att skapa en buffertzon.

Avslutningsvis ska man alltid agera så snart man upptäcker ett problem med väta, mögel alternativt hussvamp då det blir exponentiellt mer komplex ju längre man väntar med att åtgärda problemet.

The post Fukt, mögel och hussvamp – hur stort problem? appeared first on ograsmedel.com.