Hur man hanterar mögel i husvagn

Mögel i husvagn är ett problem som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är också en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en relativt kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står oanvänd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel samt inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort och luddigt.

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat känna lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, förutom att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även göra några andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att städa igenom husvagnen grundligt innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att tänka på när man använder husvagnen, eftersom det då ofta är flera personer som lever på en väldigt liten yta, vilket kan leda till dålig lukt, fukt och i flera led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.

The post Hur man hanterar mögel i husvagn appeared first on Välkommen till mogelihus.se.