Hurdan göra för att få bort mossa från gräsmattan samt andra ställen

Ett av de flest frustrerande problemen för svenska villaägare under sommaren och semestern är hurdan man kan få bort mossa från sin i övrigt perfekta gräsmatta. Fler än en svordomsramsa har hört i semesteridyller över hurdan denna icke-gudomliga alster år efter år kommer tillbaka och förstör den annars så välskötta gräsmattan. Samt hurdan kan det komma sig att gräset är så perfekt på golfbanan fastän de minsann bör ha samma bekymmer?

Men det är inte blott i gräsmattan som det växer mossa, oxå om man mestadels inte tittar och bryr sig om något annat ställe. Det är i själva verket den mossa som växer i gräsmattan som innebär minst problem, eller åtminstone fara för ens hem. Det är de mossor och alltemellanåt lavar som växer runt omkring och som påväxt på huset samt direkt mot betong som minsann består ett reellt problem. Dessa mossor brukar mestadels inte besvära så mycket, men de drar till sig fukt, och väta samt mögel kommer hand i hand. Mögel leder i många fall till värre problem som kan skapa behov av att förbättra.

För att få bort mossa i gräsmattan finns två enkla och inte allt för dyra trick. Tumregeln för mossa är att ju mindre gräset trivs ju bättre trivs mossan samt vice versa. Man bör på grund av detta i så stor utsträckning som möjligt prova få gräset att trivas samt expandera. Rent kemiskt så beror mossväxt mestadels på att pH-värdet i jorden samt gräsets direkta omgivning sjunker under den optimala pH-nivån 6.5 till 7.

Man kan begagna sig av bland övrigt Mossa GTI eller Weibulls Mossa som säljs i stor utsträckning. Problemet med dessa medel är att de är ganska dyra samt i många fall så skadar de jorden i gräsmattan vilket i sin tur påverkar grundvattnet. Sedan finns det något som heter järnsulfat som inte är allt för kostsam avhängig på i vilket typ man köper det. Man kan nämligen köpa det som bekämpningsmedel samt det beskattas då högt, alternativt så kan man anskaffa det som svinfoder och det har då en mycket lägre beskattning. Resultatet är att svinfodret är nästan hälften så dyrt.

Järnsulfatet dödar väldigt snabbt mossan som svartnar inom loppet av några timmar från att ha lagt på det. Problemet med järnsulfat är att det ger källa försurning av jorden vilket inte är särskilt miljövänligt oh hållbart i längden för en frisk samt attraktiv gräsmatta. Min personliga gunstling är dock kalk. Kalk är väldigt billigt att anskaffa då man kan få tag på det i storsäck som räcker enormt lång tid. Man sprider det över hela gräsmattan samt detta kommer praktiskt sätt att förbättra pH-nivån i gräsmattan och ge energi till gräset som på så sätt kommer att kunna preja undan mossan. Det bästa av allt är att kalk överhuvudtaget inte skadar miljön. När kalken når ned till grundvattnet så ger det inte upphov till någon förorening utan funkar snarare som för att motverka försurning av vattnet.

Det finns en avigsida med kalk samt det är just att resultatet inte är direkt. Man måste ha tålamod och med plan mellanrum sprida ut mer kalk, men i det långa loppet så är bägare det bästa sättet att få dän mossa.

The post Hurdan göra för att få bort mossa från gräsmattan samt andra ställen appeared first on ograsmedel.com.