Mossa gti – ett mirakelmedel eller en flopp?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, i alla fall om man tittar på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på till exempel allt-fraktfritt.se då det används bland annat som järntillskott för gräsmattor, men det är nu förbjudet att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ungefär 40 kvadratmeter.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv riktning av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det bästa sättet att bli kvitt med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre gynnsam för mossväxt. Detta gör man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan ta reda på varför mossan växer i just din trädgård.

järnsulfat

Mossa gillar att växa där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det sedan åter blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan växa där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan miljö blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, alltid i samband med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas igen är det viktigt att se över dränering så att den fungerar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Dålig dränering är för övrigt en vanlig orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man ska ha en god dränering kring sitt hus.

Man bör också gödsla lite då och då för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan också behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat tips är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör alla virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man har egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det desinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att ta hand om den kontinuerligt, inte bara sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.