Vad för typ av jycke är en vakthund och hur övar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med uppdrag att bevaka. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd vakthunden inte är i arbete hålls den isolerad från andra personer i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika förare och endast vakthundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Flera privata människor använder hundar för att skydda huset eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den utbildade vakthundens. Till skiljaktighet från den militära vakthunden lever hunden ihop med hundägaren och hans eller hendes familj på dagarna och placeras nattetid in på det ställe hunden skall vakta.

Vakthundens dresserande samt utbildning

Vakthunden är stridslysten och uppträder väldigt misstänksamt mot okända människor. Många antar därför inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att få fram denna misstro. Intet är mer felaktigt. Vakthundsämnen är individer som har en speciell misstro mot okända utan att för den skull vara ilskna. Vakthundens psyke måste vara perfekt och under dressyren byggs hundens självsäkerhet successivt upp. Det här sker genom att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot utsocknes personer. För att denna misstro inte skall minska låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är färdigdresserade, möta andra folk än hundförarna. vakthund på jobbet Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka anlitar vakthundar?

Vakthundar används av företag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används likaså inom försvarsmakten och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat territorium. Vare sig agenter eller plogbillar promenerar frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste uppgift?

Vakthundens främsta uppdrag är att skalla om och markera om en okänd människa kommer in på det territorium som vakthunden skall skydda. Vakthunden markerar detta genom att skälla. Skulle någon trots vakthundens varning gå vidare in i hundens område brukar vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att bestämma eller hämma vakthundens intensitet vid attack. Mer vakthund fakta finns på www.vakthunden.com

I och med att inga försök görs att kontrollera eller begränsa attackens våldsamhet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.