Diverse varianter av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi definiera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Samtliga känner till vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är mycket intressant är att nästan samtliga nya högtryckstvättar har någonting som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med bildats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi nog en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt praktisk till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen enbart fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man ska dock akta sig för att nyttja högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- samt varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd lort och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig vanligtvis av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte endast på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.