Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att fundera på. Det finns annorlunda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utvidga sig någorlunda fort i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Mer tips här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är bör man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Vanligtvis rör det sig om illa dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara oerhört svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt avverka det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som sedan behandlas med hjälp av Tvärstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man bör tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.