Atkins och vetenskapen

En uppenbar orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden åt Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle ge upprinnelse till ett oerhört intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få grepp och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa. Bra sajt

En uppenbar styrka med Atkinsdieten som även lockade otaliga bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara god föda. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av diverse läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer balanserad och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten för jämnan varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten alltid haft en populär status i sammanhang som har haft med hälsa samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer gällande fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet samt institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett tydligt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får massor människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär naturligtvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.