Bestående behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara bestående hela livet enligt Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som är i underhållsfasen måste klara av parera eventuella viktsviktningar genom att reglera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Med tanke på att livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Till exempel kan mental ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren så klart möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss kost helt å hållet. Det är inte riktigt då Atkinsdieten i underhållsfasen skänker utrymme för människor att unna sig godsaker, men givetvis är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Bra tips här Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att bevara en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar dessutom träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.