De fyra faserna

Ett typiskt missförstånd vad gäller Atkinsdieten är att man alltid ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är såklart korrekt att man bör inta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten enligt dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Länk till mer info

Det är följaktligen relevant att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man äta högst 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen tillåts man förtära 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är smidig på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen avgöra hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har funnit balans vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Trots att tanken är god kan det hända att man ibland återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte underligt att växla mellan de skilda faserna under livets gång.