Viktminskningsfasen

I nästkommande steg efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Självfallet förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen med tanke på att det är centralt att faserna följs i rätt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna om man inte skulle förmå bibehålla en stabil vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som uppsåt att fullfölja dietens samtliga fyra faser är det centralt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är bristfällig finns nämligen en risk att vikten kommer variera alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan generellt resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Eftersom induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista en aning motivation när man märker ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan vissa utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre tvingas hålla extrem koll över kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast ganska länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Bra atkinssajt Därutöver påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att nå sin idealvikt måste man alltså oerhört sakta förhöja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt bara till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så sätt att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta cirka 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en någorlunda ringa ökning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå kvickt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer leda till att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man permanent håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott förslag är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.