Tips på TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö skilda tillverkare. Självfallet är det många faktorer som spelar in när man ska välja. Till exempel är ju priset väldigt viktigt, men det bör inte vara avgörande. Att endast välja det billigaste alternativet kan bli dyrt för verksamheten i framtiden om det visar sig att systemet inte uppfyller en del krav och måste bytas ut. Välj TA-system utförligt efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns cirka ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar via tjänsten. Alla nya kunder blir erbjudna 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren stifta bekantskap systemets funktioner. Tiden fungerar också som en chans att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Läs mer här: tafraktprogram.se

Centiros är ett annat företag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras mål är att tillhandahålla marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad flexibilitet från molnet. Och det är bland annat möjligt att utföra förändringar utan att det påverkar befintlig förlopp. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast avgift kan man lägga till nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren kontroll över utgifterna.

Centiro kan hjälpa användaren att också lägga till utländska transportörer i systemet. En mycket omtyckt funktion är AT-väljaren som automatiskt väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Därutöver ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att etablera integrationer mellan TA-systemet och användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad gäller just integrationer.

Ytterligare en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som åtminstone granterar de vanligaste grundfunktionerna som behandling av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges chans att välja mellan Standard eller Plus som bägge ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En attraktiv fördel med Unifaun Online är att användaren enbart betalar per transport och behöver följaktligen inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter samt support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges möjlighet att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga samt etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli helt säker över sitt val bör man kolla upp så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill helst kunna undersöka olika TA-system kostnadsfritt för att ges tillfälle att göra en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att prova systemets funktioner dessutom undersöka användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är faktiskt faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.