Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med hjälp av mera

Destvatten är helt vanligt vatten som genom destillation har gjorts om till fräscht från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, odestillerat vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ned i ett rent kärl.

Destillerat vatten har enorm användning i tekniska samt experimentella sammanhang som måste ha vatten och där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är också sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller skänker beläggningar på metall såsom typiskt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För något mindre krävande applikationer eller processer används vanligtvis avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Är det farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än ett par liter vatten om dagen, bör emellertid inte dricka avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som svettas kraftigt på grund av idrottsutövning eller göromål i godhjärtad miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller tillräckligt med mineralämnen, hurså tillskott av salttabletter alternativt analog kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destillerat vatten

Djurläkare, tandläkare, labratorium, högskolor, doktorer och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta nyttjar man en mycket bra destillator från destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.